LegitimID® în contextul soluțiilor de identitate digitală